Konkurs pune: Dizajner grafik

Hallakate

September 19, 2021

Hallakate po kërkon një Graphic Designer të avancuar të punojë për iniciativa dhe kampanja të një game të gjerë klientësh, nga kampanjat dixhitale e deri te krijimi i brendeve te reja dhe zhvillimin e atyre ekzistuese. Ai/Ajo duhet të bashkëpunojë dhe kontribuojë në vizionin kreativ të ekipit në te gjitha platformat dixhitale. 

 

Kërkesat për Dizajner Grafik:

👉Mbi 3 vjet përvojë pune në agjenci marketingu apo te ngjajshëm

👉Përvojë të gjere në krijimin e përmbajtjes vizuale për rrjete sociale (Facebook, Instagram, LinkedIN, TikTok)

👉Përvojë të gjere në krijimin e përmbajtjes vizuale per platforma digjitale

👉Portfolio të formatit PDF apo linkun e formatit digital për të dokumentuar vizualisht projketet e realizuara (obligative)

👉Njohuri të shkëlqyeshme të programeve: Photoshop dhe Illustrator. Njohja e After Effects është shumë e dëshirueshme

👉I/e avansuar ne trajtimin e tipografisë, vëmendje te larte për detaje dhe organizim të përmbajtjes së dizajnit

👉Mendimin kritik të zhvilluar dhe aftësi krijimi konceptesh dhe idesh të reja për klientët tanë

👉Vullnet për të marrë iniciativë, aftësi i menaxhimit i të disa detyrave,përballim i presionit me qetësi, tolerance ndaj opinioneve dhe sugjerimeve te ndryshme te ekipit.

 

Pse duhet të punosh në Hallakate?

✅ Jemi agjencia e parë e mediave sociale ne Kosovë dhe kombinojmë kreativën me dixhitalen

✅ Klientët e Hallakate kanë reputacion të gjerë dhe i përkasin industrive të ndryshme, andaj do të jepet mundësia të krijosh përmbajtje për disa nga kompanitë më të mëdha në vend, të zhvillosh eksperiencën tënde dhe të zgjerosh portfolion e punimeve tua

✅ Secili punëtor i Hallakate është lojtar kyç dhe suksesi i secilit është sukses i kompanisë

✅ Vlerat që drejtojnë punën tonë janë: rritja, kreativiteti, ndikimi dhe argëtimi

✅ Mundësi me punu në ekip, e me profesionistë të fushës

✅ Mundësi me punu në teknologjitë dhe trendet e fundit

✅ Kushte të mira të punës dhe ambient modern

Nëse beson se jeni kandidat/e i/e duhur për ekipin tonë, dërgo CV-në dhe portfolion tënde në [email protected]

Konkursi është i hapur deri më 30 shtator, 2021 (Afati shtyhet deri me 17.10.2021) deri në 11:59am.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të lajmërohen.

Suksese!

Shpërndaje në