Endrit Kryeziu

Social Media Manager

Më gjej online

Endrit Kryeziu

Social Media Manager

Unë jam Endriti dhe punoj si menaxher i rrjeteve sociale në Hallakate.

Përvoja

Në të kaluarën kam punuar si social media strategist dhe social media manager në 2 kompani të huaja me bazë në SHBA dhe Kanadë. Puna në këto 2 kompani ka qenë e atraktive dhe interesante sepse kam punuar me njerëz të cilët janë në industrine e marketingut dixhital për shumë vite, e ku mundësia për te mësuar ka qenë shumë e madhe.

Kam vijuar studimet në Fakultetin Ekonomik departamenti Marketing. Poashtu, jam i certifikuar nga Google, DMI, GenM, HubSpot në lëminë e marketingut dixhital.

 

Hobi

Gjatë kohës së lirë, merrem me sport ku më së shumti më pëlqen futbolli. Ndër tjerash, lexoj shumë artikuj dhe libra të ndryshëm sidomos nga lëmia e astronomisë.