Engjëll Arifi

Graphic Designer

Më gjej online

Engjëll Arifi

Graphic Designer

Unë jam Engjëlli, një dizajner grafik i ri në Hallakte

Përvoja

Jam në përfundim të studimeve për dizajn të integruar me specializim në dizajn grafik, në UBT. 

Këtë profesion e kam vendosur qysh prej fillimit të studimeve, atëherë kur e kam kuptuar se dizajni nuk duhet të jetë vetëm i bukur nga ana estetike, por duhet të jetë edhe funksional. Kreativiteti dhe dëshira e madhe për të krijuar, janë dy energji që janë manifestuar në potencial. Këtë potencial unë dua ta ndajë me të tjerët dhe të mësoj edhe nga ata.

Hobi

Aktivitetet që unë i bëj për qef në kohë të lirë janë: piktura, muzika, hiking dhe meditimi.