Fatjon Kabashi

Social Media Manager

Fati

Më gjej online

Fatjon Kabashi

Social Media Manager

Unë jam Fatjoni dhe punoj si menaxher i rrjeteve sociale në Hallakate.

 

Përvoja

Kam vijuar fakulltetin për Inxhinieri Mekanike në Universitetin e Prishtinës. Gjatë karrierës sime, kam qenë i angazhuar kryesisht në kompani vendore mirëpo gjatë viteve të fundit kam punuar si menaxher i rrjeteve sociale edhe për disa kompani ndërkombëtare në SHBA dhe Suedi.

Përpos punës, kam përcjellur trajnime të ndryshme për menaxhim të rrjeteve sociale dhe marketing dixhital që më kanë ndihmuar t’i jap bazë më të fuqishme drejtimit të karrierës sime.

 

Hobi

Meqenëse vi nga një familje muzikantësh, edhe unë njësoj kohën e lirë e kaloj duke u përkushtuar në muzikë. Përpos kësaj, merrem edhe me sport ku futbolli është sporti im i preferuar. Ndër tjerash, më pëlqen edhe dizajni grafik ku jam mësuar vetë të dizajnoj dhe të përshtas përmbajtje për rrjete sociale.