Gjin Hadri

Social Media Designer

Më gjej online

Gjin Hadri

Social Media Designer

Unë jam Gjini dhe punoj si dizajner grafik në Hallakate.

 

Përvoja

Kam përfunduar universitetin për Shkenca Bashkohore dhe Teknologjike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Edhe pse diplomova për IT, përvojen profesionale e kam zhvilluar kryesisht në sektorin e departamentit të marketingut, përkatësisht me fokus në dizajn grafik.

Përvoja ime në këtë fushë është zhvilluar në disa kompani të ndryshme vendore si dhe ndërkombëtare. Njohja me tregun dhe me lëmitë e ndryshme varësisht që kompanitë zhvillojnë më kanë ndihmuar të krijoj një rrugëtim fleksibël të karrierës sime. 

Hobi

Meqenëse hobi im tashmë është shëndërruar edhe në profesion, hobi im më i dashur është gaming.