Nektar Qarri

Digital Marketing Manager

Nek

Më gjej online

Nektar Qarri

Digital Marketing Manager

Unë jam Neki dhe punoj si menaxher i marketingut dixhital në Hallakate.

Përvoja

Kam vijuar studimet për Biznes Ndërkombëtar në Universitetin Iliria në Prishtinë. Gjatë karrierës sime, kam qenë i angazhuar në kompani të ndryshme vendore si dhe ndërkombëtare. Edhe përkundër përvojës time në informatikë dhe shitje, viteve të fundit kam punuar kryesisht në fushën e rrjeteve sociale, e-commerce dhe marketingut dixhital. 

Përpos punës, kam përcjellur trajnime të ndryshme për menaxhimin e rrjeteve sociale dhe SEO që vetëm se i dhanë rrugë më të qartë karrierës sime në marketingun dixhital.

Hobi

Kam qenë i angazhuar me punë vullnetare për organizata të ndryshme të huaja ku kam ndihmuar me menaxhimin e projekteve kryesisht të orientuara kah zhvillimi dhe edukimi i të rinjëve në Kosovë. Ndër të tjerash, e dua shumë skijimin dhe muzikën ku edhe shpesh kam lëshuar muzikë si DJ.