Rona Ramadani

Business Development Manager

Më gjej online

Rona Ramadani

Business Development Manager

Unë jam Rona dhe punoj si Menaxhere e Zhvillimit të Biznesit në Hallakate.

Përvoja

Kam përfunduar studimet për Ekonomiks në Universitetin e Prishtinës si dhe për Menaxhment dhe Marketing në Kolegjin Riinvest. Gjatë asaj kohe, kam përfunduar semestrin e fundit përmes programit Erasmus në Universitetin e Dubrovnikut. Momentalisht jam duke ndjekur studimet Master në një program që ofron diplomë të dyfishtë në mes Kolegjit Riinvest dhe Marche Polytechnic University në Ancone të Italisë. Gjatë karrierës sime, kam qenë e angazhuar nëpër kompani të ndryshme ku jam marrë me zhvillimine strategjisë së marketingut si dhe me menaxhimin e marketingut në media dhe rrjete sociale. Besoj që Hallakate do te jetë një mundësi e mirë për të praktikuar eksperiencën e fituar ndër vite.

Hobi

Udhëtimin e kam hobi parësor timin por gjithashtu pëlqej sportin dhe fotografinë.