Diora Binxhiu

Social Media Manager

Tung

Unë jam Diora Binxhiu, punëtorja e parë në Hallakate.

Me Social Media merrem tash e disa kohe, e fillova si hobi, pastaj si ‘freelancer’ dhe tash si punë profesionale.

Një kohe te gjate kam punuar si Event Planner ku kam mësu se qysh me organizu, planifiku edhe me i rehatu sendet neper vende te veta.

Sot puna ime në Hallakate oshtë me i organizu, analizu, monitoru, palnifiku edhe me i rahatu faqet dhe profilet e klientëve në Facebook, Instagram dhe ne platformat tjera

I kuptoj termet : SEO, SEM, PPC, CPC, CPM, CTR, ROI dhe xoxo

Unë qysh ne fillim e kam kuptuar qe mediat sociale kane te bëjnë me shume me psikologji e sociologji se sa teknologji, e kjo ndërlidhët me at që studioj.

Unë studioj ‘Psikologji Menaxheriale’ ne Prishtine dhe kjo me ndihmon me i pa sendet prej një këndi tjetër!