Facebook Audienca: Udhëzuesi për Targetim të Audiencave në Kosovë

Hallakate

April 17, 2020

Me mbi 1.1 milionë përdorues aktiv (13-65) në Kosovë, në Facebook, një SMM i vërtetë e din se sa i rëndësishëm është targetimi i audiencës së duhur kur planifikojmë kampanja online.

Facebook, na jep shumë mundësi të targetimit varësisht nga qëllimi jonë ku ne mund t’i targetojmë audiencat sipas:

– demografisë

– interesave

– shprehia e përdoruesve

– lidhjet që ata kanë me asetet tona

– apo edhe krijimi i “Custom Audiences” që bazohet  në ndërveprimet paraprake të audiencës që e kemi target.

Për me e kuptu ndarjen e audiencës në Kosovë, ne kemi nxjerrë numrin total sipas secilës kategori. Pra tash në planifikimin tuaj të audiencës mundeni me e ditë përafërsisht se sa është target audienca e madhe para se me nisë kampanjën tuaj. P.sh nëse e shikoni në infografikë, tek kategoria “Parents” e shohim se numri i prindërve që përdorin Facebook është 69K.

Sipas Facebook saktësisa e të dhënave është rreth +/-80%. Këto te dhëna mblidhen ne bazë të informatave qe ne i japim si dhe në bazë të shprehisë sonë në produktet e Facebook.

Për me pa se çfarë infomata ka mbledhë Facebook për ju, klikoni ketu.

Ndërkaq, për me mësu më detajisht se si këto opsione të targetimit ndahen, lëshojani një sy udhëzuesit tonë të targetimit:

Hallakate_Facebook
Kliko për me e pa ma të madhe.

*Numrat munden me ndryshu gjatë kohës.

Burimi: Facebook

Shpërndaje në

Artikuj të tjerë