Puna Jonë

Që nga viti 2016, ne në Hallakate kemi menaxhuar dhe monitoruar më shumë se 1,000 kampanja, me mbi € 500,000 ad-spend për më shumë se 100 klientë.Këto janë disa projekte me të cilat ne krenohemi.