Kampanja për rritjen e regjistrimeve

Shkolla Amerikane në Kosovë për shumë kohë tanimë, na beson me krijimin e strategjisë dhe menaxhimin e prezencës së tyre online. Njëra prej sfidave këtë vit ishte rritja e numrit të regjistrimeve për vitin e ri shkollor.

Tagged:

#Campaign #facebook

Si e kemi ndihmuar

Konsulencë, reklamim, menaxhim të mediave sociale, analytics, auditim, copywriting.

Kë e kemi ndihmuar

ASK

hallakate - kampanje, rritja regjistrimeve, ask, american school of kosovo

Sfida

Duke marrë parasyshë cilësinë akademike që ofron Shkolla Amerikane në Kosovë, na u kërkua të krijohet një strategji e cila do të vazhdonte rrugëtimin e sukseshëm të kësaj shkolle.  Sfidë tjetër ishte poashtu fakti që audienca në Kosovë, ende nuk ishte mësuar me këtë praktikë të qasjes. 

Zgjidhja

Vendosëm që prindërit në Kosovë, t’i njoftojmë me kushtet, cilësinë dhe broshurat elektronike që ofron ASK. Në këtë mënyrë, krijuam një funnel ku i klasifikuam të gjithë prindërit e ASK-së dhe ata që janë të interesuar të regjistrojnë fëmijën e tyrë në ASK. 

Rezultati

Me implementimin e kësaj kampanje, ne arritëm ti informojmë, edukojmë dhe t’iu japim oferta cilësore prindërve që donin t’i regjistrojnë fëmijët e tyre. Si rezultat, këtë vit u tejkalua targeti i regjistrimeve të reja në krahasim me 5 vitet e fundit.