Pse është bashkëpunimi me FërFër storje suksesi?

Rreze Hoxha

May 12, 2021

Me fjalë të tyne, FërFër janë entuziastë të modës, profesionistë të artit dhe tekstilit që prodhojnë një larmi produktesh tekstili për biznese. Puna e tyne është përshtatë për të përmbushë nevojat individuale, nga përparëset unike deri te xhaketat e kuzhinierit.

Sfida

FërFër-i na i kërkoi neve dy gjana të rëndësishme:

1. Rritjen e shitjes së produkteve të tyne kualitative me shtrirje në krejt Kosovën edhe

2. Rritjen e vetëdijes mbi brendin e tyne në Shqipëri (dhe jo vetëm, përmbushja e kësaj kërkese solli shumë shpejtë edhe shitje!).

Zgjidhja

Përmes një auditimi të hollësishëm të prezencës online të të gjitha kanaleve dhe rrjeteve sociale të FërFër, si dhe analizimit të të dhënave të tjera mbi biznesin e tyne, arritëm me i kuptu hapat që duhen me u marrë. Duhej kriju audienca me interesa përkatëse për reklamimin e brendit dhe produkteve të FërFër.

Duke përdorë analizat mbi shprehitë e audiencës, krijuam koncepte të kampanjave për Kosovë e Shqipëri. Krijuam gjithashtu një “look and feel” të ri të FërFër-it dhe targetuam audiencat e krijuara rishtazi me kampanjat e reja.

look and feel

Këto kampanja që ngërthenin objektiva të ndryshme në vete, ndihmuan të rriten shitjet, mesazhet e pranuara, vizitat në web-faqen e FërFër, si dhe vetëdijen mbi bendin në tërësi.

E ma interesantja prej krejt ka qenë ideja për me e kriju një Intagram filter enkas për FërFër-in. Ky filter u realizu me qëlimin që krejt çka merren me gastronomi me mujtë me i provu përparëset FërFër. Ma shumë në lidhje me këtë temë kliko në fjalën filter!

FërFër Instagram filter

Të gjitha këto janë përcjellur me konsulencë të vazhdushme për të arritë rezultatet e dëshiruara.

Rezultati

Pse është FërFër është storje suksesi?

Rezultatet e kënaqshme të këtij bashkëpunimi të suksesshëm vijnë për shkak të optimizimit të duhun të kampanjave, monitorimit edhe uljes së kostos të reklamimit.

Mbas lansimit të kampanjave me objektivat e caktuara, shumë shpejtë pati “return on ad spend”.

Të dhënat nga të gjitha kanalet e përdorura për shitje, si web-faqja, mesazhet në rrjetet sociale e telefonatat, na dëshmuan ndikimin e kampanjave tona në realizimin e shitjeve të shumta dhe rritjen e vetëdijes mbi brendin.

 

Shpërndaje në

Artikuj të tjerë