Konkurs pune për pozitën: Menaxher i Rrjeteve Sociale

Hallakate

October 14, 2019

hallakate - konkurs pune

Ne po rritemi dhe kemi nevojë për njerëz me energji, kurioz edhe të gatshëm për me u rritë profesionalisht bashkë me ne.

Hallakate është agjencia e parë pure-play në #Kosovë që ofron shërbime të specializuara për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e prezencës suaj në media sociale. Në zyret tona kemi ambient shumë të mirë të punës, trajnime interesante dhe plot mundësi për zhvillim profesional.

Përgjegjësitë:

1. Të menaxhojë dhe mbikqyrë përformancën në rrjete sociale për biznese dhe organizata.

2. Të konceptojë dhe implementojë strategji për permbajtje.

3. Të identifikojë dhe targetojë audienca në rrjete sociale.

4. Të realizojë raporte mbi rezultatet e çdo kampanje në rrjete sociale.

5. Të jetë në hap me trendet dhe praktikat e reja të rrjeteve sociale.

6. Të punojë me ekipin për krijimin dhe publikimin e përmbajtjes.

7. Të sigurojë feedback konstruktiv.

Kualifikimet:

1. Së paku 1 vjet përvojë pune si menaxher i rrjeteve sociale.

2. Njohuri në menaxhimin dhe funksionimin e platformave si Facebook, Instagram, LinkedIn dhe Ads Manager & Google Analytics.

3. Të ketë njohuri në fushën e marketingut dhe biznesit.

4. Aftësi të mendimit kritik dhe zgjidhje të problemeve.

5. Aftësi për planifikim dhe punë në ekip.

6. Të jetë njohës i gjuhës angleze.

7. Të ketë dëshirë për zhvillim profesional.

Nëse kjo pozitë është diçka që po të pëlqen dhe përshtatet atëherë, dërgoje CV-në me e-mail me subjektin:

Aplikim për pozitën – Social Media Manager në: [email protected].

Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më: 25.10.2019

Vetëm kandidatët e selektuar në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.

Shpërndaje në