Konkurs pune për pozitën: Senior Social Media Manager

Hallakate

October 5, 2021

Ne po rritemi dhe kemi nevojë për njerëz me energji, kurioz edhe të gatshëm për me u rritë profesionalisht bashkë me ne.

Hallakate është agjencia e parë pure-play në #Kosovë që ofron shërbime të specializuara për krijimin, zhvillimin dhe menaxhimin e prezencës suaj në media sociale. Në zyret tona kemi ambient shumë të mirë të punës, trajnime interesante dhe plot mundësi për zhvillim profesional.

Përgjegjësitë:

1. Të koncepton, planifikon dhe implementon strategji të mediave sociale (content plan, campaign plan, KPI-s) .

2. Të menaxhojë dhe të mbikqyrë performancën e kampanjave në rrjete sociale për brende dhe biznese

3. Të udhëheqë dhe të punojë në ekip për krijimin dhe distribuimin e përmbajtjes për klientët që i menaxhon.

4. Të implementojë kampanja dhe ti optimizojë ato për të arritur objektivat e definuara.

5. Të identifikojë dhe monitoroj konkurrencën e klientit në rrjete sociale.

6. Të realizojë raporte mbi rezultatet e çdo kampanje në rrjete sociale dhe të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të rritur vazhdimisht suksesin e tyre.

7. Të jetë në hap me trendet dhe praktikat e reja të rrjeteve sociale.

8. Të merr pjesë në trajnime dhe punëtori për zhvillim personal e profesional.

 

Kualifikimet për pozitën Social Media Manager (Senior):

1. Së paku 3 vite përvojë pune si menaxher i rrjeteve sociale (përvoja në agjenci është e dëshirueshme)

2. Njohuri teknike në menaxhimin dhe funksionimin e platformave si Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok dhe Ads Manager & Google Analytics.

3. Të ketë njohuri mbi marketingun dhe shitjen.

4. Aftësi të mendimit kritik dhe zgjidhje të problemeve.

5. Aftësi për planifikim dhe punë në ekip.

6. Të jetë njohës i gjuhës angleze.

7. Të ketë dëshirë për zhvillim profesional.

8. Të ketë të mbaruar fakultetin ose certifikim relevante të fushës (eksperienca e mëparshme dhe referencat përbëjnë avantazh)

Nëse kjo pozitë është diçka që po të pëlqen dhe përshtatet atëherë, dërgoje CV-në me e-mail me subjektin:

Aplikim për pozitën – Senior Social Media Manager në: [email protected].

Afati i dorëzimeve të CV-ve është deri më: 25.10.2021

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen.

Suksese!

Shpërndaje në