Përdoruesit e Facebook-ut sipas qyteteve në Kosovë

Hallakate

August 13, 2019

Kemi analizuar të dhënat e përdoruesve në rrjetin social Facebook sipas komunave përkatëse në Kosovë.

Numri më i madh i përdoruesve është në Prishtinë kurse më i vogël në Mitrovicë.

Statistikat që i kemi gjetur janë si vijon:

Prishtinë – 170.000

Gjilan – 48.000

Ferizaj – 110.000

Prizren – 110.000

Gjakovë – 44.000

Pejë – 46.000

Mitrovicë – 42.000

 

 

Burimi: Facebook

Mars 2020

Shpërndaje në