Puna nga shtëpia: 5 aplikacionet që Hallakate i përdorë më së shumti

Hallakate

April 20, 2020

Puna nga shtëpia mund t’i ketë mangësitë e veta mirëpo falë programeve dhe aplikacioneve të ndryshme menaxhimi i punës bëhet më i lehtë dhe më i përballueshëm.

Edhe ekipi jonë tash e disa javë po e vazhdon punën nga shtëpia, andaj kemi vendosur të ndajmë me ju 5 programet që po e bëjnë këtë më të lehtë duke sjellur rezultate më të mira.

Për me kuptu se qysh po e menaxhojmë punën nga shtëpia, lexoni blog-un tonë.

1. Asana

Asana është një program që na mundëson organizmin dhe planifikimin e punës. Ky program i jep qasje gjithë ekipit, ku secili mund të krijojë detyra të ndryshme duke specifikuar personin përgjegjës, afatin e përfundimit të asaj detyre, projektin për të cilin duhet ajo detyrë të përfundohet etj…

2. Workplace

Workplace është një mjet komunikimi i krijuar nga Facebook. Përmes këtij programi ne komunikojmë me klientët tanë. Krijimi i grupeve për çdo klient ku i gjithë ekipi ka qasje, na mundësojnë të zhvillojmë diskutime të ndryshme sa i përket kërkesave të klientëve tanë.

3. Facebook Messenger

Meqënëse FB Messenger është më i shpejtë dhe më i qasshëm gjatë ditës, gjatë kohës kur po punojmë nga shtëpia, ekipi jonë zhvillon pjesën më të madhe të komunikimit përmes chat-grupit tonë në FB Messenger. Ndër të tjerash, përmes këtij komunikimi realizojmë çdo ditë edhe takimet online.

4. Google Drive, Docs, Sheets, Calendar

Përmes mundësive të shumta të Google, puna jonë bëhet ende më e lehtë. Google Drive e përdorim me qëllim të organizmit të materialeve dhe dokumenteve. Ky mjet i mundëson ekipit tonë të ketë qasje me qëllim që secili nga ne t’i modifikojë ato materiale në kohë reale. Lidhur me këtë, Google Docs & Sheets gjithashtu e kanë lehtësuar procesin e punës meqenëse, duke mos qenë fizikisht bashkë, atëherë të gjithë mund të kontribuojmë në krijimin dhe modifikimin e materialeve dhe dokumenteve aty për aty. Ndërkaq, Google Calendar na shërben për të planifikuar takimet, tanimë online që i mbajmë në mes ekipit dhe me klientët ku secili ka qasje dhe mund të jetë në dijeni për çdo ndodhi të ardhshme me qëllim të organizimit të kohës.

5. Creator Studio

Këtë mjet e kemi përdorë edhe gjatë punës në zyre, ndërkaq edhe më shumë tani që po punojmë nga shtëpia. Creator Studio ju lejon menaxhimin e postimeve nëpër faqe të ndryshme në Facebook dhe Instagram. Përmes këtij aplikacioni publikimi i postimeve të ndryshme bëhet më i lehtë meqenëse aty mund ta organizosh përmbajtjen dhe të analizosh performancën e secilit postim. 

Se si të bëni Schedule Post në Instagram përmes Creative Studio, lexoni blog-un tonë.

Shpërndaje në

Artikuj të tjerë